Om upphovsrätt

Upphovsrätten till lektionsmaterial på Acedu.se tillhör, om inget annat anges, den som laddat upp lektionen. Var och en som laddar upp en lektion eller annat material på Acedu.se har accepterat att materialet omfattas av Creative Commons licensen "Erkännande-Icke-Kommersiell-DelaLika 2.5". Detta innebär att materialet får användas i enlighet med licensen, såsom att kopiering och spridning får ske. Vid uppladdning av ny lektion krävs att medlemmen kan intyga att han/hon har samtliga rättigheter till det material som laddas upp. Vid varje utskrift framgår vem eller vilka som är upphovsmän.

Vad menas med ”icke-kommersiell”?

Med "icke-kommersiell” menas att man som användare av material från acedu.se inte får ta betalt när man t.ex. delar ut materiel i skolan etc. Observera dock att själva skolan kan få drivas på kommersiell grund. Det görs alltså inget undantag för friskolor.