Bli partner

Ett av målen med Acedu är att uppmuntra och möjliggöra effektiv samverkan mellan de olika kompetenser som behövs för att utveckla och kvalitetssäkra svensk skola. Acedu strävar därför efter att skapa konstruktiva samarbeten med lärare, forskare, lärarutbildare, forskargrupper, myndigheter, lärarorganisationer, icke-statliga organisationer, företag etc. Välkommen att ta kontakt med oss: kontakt@acedu.se